-->

Despre nazismul satanic, partea I

„Noi toți suntem naziști” – Lilith
„Nu există o așa-zisă ură ‘oarbă’ împotriva evreilor” – Astaroth (mi-a spus asta pe 7 iulie 2007)
„Înțelegi acum semnificația profundă a mișcării noastre național socialiste? Oricine vede în Național Socialism o mișcare exclusiv politică, nu cunoaște prea multe despre acesta … Este chiar mai mult decât o religie: e dorința de a crea o nouă omenire.” – Adolf Hitler -1
Satan și Demonii săi, care fac parte din Rasa extraterestră Ariană Nordică, au fost primii naziști și ei i-au învățat pe urmașii lor omenești învățăturile Național Socialismului primordial, prin religia antică, originală și care a precedat creștinismul. Acest lucru s-a întâmplat pe vremea în care în mod literar cuvântul „păgân” însemna „a lui Satan” sau, cu alte cuvinte, înainte ca „păgânismul” să fi fost diluat și corupt pentru a deveni corect din punct de vedere politic, în forma creștinată, marxistă și egalitaristă care e disponibilă tuturor oamenilor, spre deosebire de vremurile antice în care era rezervată numai pentru cei mai distinși și cei mai măreți dintre oameni.

Satanismul este o etichetă colectivă pentru toate religiile păgâne care au existat înainte de a fi creștinate. Există mai multe secte și denominațiuni diferite în satanism, iar aici sunt incluse și versiunile care sunt corecte din punct de vedere politic (ceea ce le anulează din lista tipurilor de satanism). Spre exemplu, demonologia sau așa-numita „venerare a Diavolului,” care dă închinare versiunii creștine, ne-păgâne și inexistente a unui Satan, nu este decât o formă rebelă a creștinismul; acesta nu poate fi încadrată în „satanism.” Orice sectă care încorporează cabala evreiască, care îi blestemă pe Satan și pe Demoni în versiunea evreiască a Pomului Vieții (vezi „qlippoth”), nu au niciun loc în satanism. „Satan” înseamnă „inamic” și „adversar” în ebraică, lucru care înseamnă că orice lucru evreiesc – unde sunt incluse și creștinismul, islamul și comunismul – este exclus din satanism, fără nicio excepție.
După cum spunea un autor: „Excluzând închinătorii Diavolului și sataniștii de modă, Satanismul religios se împarte într-o tipologie de trei subcategorii primare și identificabile: 1) satanismul ca religie a naturii; 2) satanismul ca elitism inițiatic; și 3) satanismul ca păgânătate eurocentrică.” -2
Noi, în Ministerele Bucuria lui Satan, care este satanism spiritual, aparținem tuturor celor trei subcategorii subliniate de autorul de mai sus. Trăim în armonie cu Natura și cu Legea Naturală și suntem stewarzii planetei Pământ. Suntem inițiatici și elitiști, în sensul că recunoaștem faptul că satanismul nu este pentru toată lumea și că doar cei mai buni dintre cei mai buni și cei mai măreți dintre cei mai măreți vor supraviețui. Includem disciplinele satanice – cum e meditațiile pentru împuternicirea vrilului/forței vitale și yoga kundalinică – pentru a ne ajuta să atingem nivele din ce în ce mai ridicate de perfecțiune și libertate fizică și spirituală, prin care ne depășim pe noi înșine. Mai suntem și o păgânătate eurocentrică, în sensul că noi, cei ce suntem arieni albi, recunoaștem că Satan – Zeul arian nordic – este tatăl nostru biologic și de asemenea îmbrățișăm moștenirea noastră păgână indo-europeană. Satan/Enki (al nostru tată Wotan) a creat toate rasele gentile, însă el împreună cu o femeie umană albă a dat naștere Rasei Ariene. Satan vrea ca noi să prezervăm acest lucru, la fel cum dorește binele și pentru celelalte rase și națiuni ne-evreice. Creștinismul și progenitura sa numită marxism, sunt cele care au condus la tensiune rasială și au făcut din Gentilii indu-europeni ȚINTA urii evreiești, marcându-ne pentru exterminare. Satanismul celebrează conștientizarea și mândria rasială, dar și îndepărtarea fără milă a tuturor lucrurilor care ne stau în cale.
„O convingere de bază a … satanismului nazist se preocupă cu apariția unei noi elite de super-oameni, care vor mătura gloatele inferioare împreună cu „religiile și moralitățile lor de sclav” și, în acest fel, să introducă o epocă nouă de evoluție planetară.” -3
În Bucuria lui Satan, prin meditație de împuternicire satanică zilnică, indiferent de orientarea sexuală și prin faptul că fiecare persoană rămâne în grupul său etnic, restaurăm Ordinea Naturală; Ordinea Satanică. Ca Arieni care rămân loiali rasei noastre, reproducându-ne exclusiv cu cei din rasa noastră și ridicându-ne vrilul prin meditația zilnică, dăm naștere Noului Om; Super-omul, Ubermensch-ul profețit de Friedrich Nietzsche și venerat de liderul nostru satanic, Adolf Hitler. Crezul străin și evreiesc al creștinismului va fi îndepărtat de pe planeta Pământ, va fi interzis la nivel mondial, iar creștinii care nu pot sau nu vor să renunțe la creștinism din motive personale, vor fi segregați de omenirea nouă, dezvoltată și superioară (omul-zeu) și vor fi lăsați să se stingă de unii singuri, iar creștinismul va pieri de o moarte amară odată cu creștinii, musulmanii și comuniștii care s-au dovedit a fi incurabili. Cei ce vor fi spulberați sunt poporul evreu și sistemul de mix rasial pe care ei l-au instalat în mod forțat, cu ajutorul creștinismului, islamului și comunismului. Cu toate aceste programe și crezuri evreiești se va avea de-a face în moduri aspre, odată pentru totdeauna.
„Lucrul pe care toate grupurile de sataniști naziști îl au în comun, este disprețul absolut pe care îl manifestă pentru valorile creștinismului și a societății liberale. Cea mai înaltă recunoaștere este rezervată spiritului războinic, curajului eroic și mândriei popoarelor barbare păgâne, în special nativii teutonici și celți din Europa Nordică și Vestică, înainte ca acestea să fie convertite la creștinism. Nietzsche este privit ca profet datorită faptului că acesta l-a celebrat pe Antihrist și pentru că a considerat creștinismul o „religie de sclavi.” Natura slabă, umilă și mânată de remușcări a moralității creștine, este ridiculizată în mod constant. Moștenirea sa seculară este ținută responsabilă pentru creșterea prodigioasă a unei omeniri inferioare, compuse din inferiorități rasiale și slăbănogi plini de frică care protejează democrația și liberalismul împotriva celor puternici și neînfricați. Cea mai mare parte a omenirii (cei ce sunt pe dinafară) este considerată o povară costisitoare pentru planetă. Evreii și creștinii sunt puși la stâlpul infamei în mod regulat, pentru faptul că promovează o societate pacifistă, materialistă și cosmopolitană (Noua Ordine Mondială), în care cetățenii omogenici și cu obloane consumă în mod supus producte standardizate, totul pentru profitul plutocrației. Eroismul din toate diferențele sexuale, rasiale, naționale și culturale este privit ca o amenințare gravă la adresa evoluției umane, despre care se spune că poate progresa numai prin zbucium și război.” -4
„Potrivit lui (David) Myatt (Order of Nine Angles), Germania Național Socialistă a fost o expresie practică a spiritului satanic: condusă de Hitler care a fost capabil de a folosi energia cauzală pentru a materializa țeluri politice … Germania NS a fost o explozie de lumină luciferină – de vervă și putere – într-o lume nazarineană, pacifistă și plictisitoare. Al Treilea Reich a fost de o asemenea sfidare la adresa dominației nazarineanului, încât acesta a trebuit să fie ‘smuls din psihicul Occidentului’ prin inventarea mitului holocaustului, care a fost conceput în așa fel încât să provoace vină în mințile oamenilor. Însă Myatt mai afirmă că perioada de domnie nazistă a deschis o poartă pentru influența acauzală; energia arhetipală a acesteia fiind înmagazinată, așteptând să fie folosită.” -5
(Cu privire la naziștii sataniști) „Luându-și tacul de la LaVey și de la Aquino, aceste grupuri neonaziste combină ritualurile satanice și invocațiile magice cu venerarea lui Hitler și a ideologiei naziste. Atacul sataniștilor naziști asupra creștinismului … reafirmă noțiunile lui Nietzsche despre Supraom și … despre supraviețuirea celor mai buni, ideologie regăsită în doctrina Național Socialismului.” „Când sataniștii naziști își întrețin … ritualurile lor cu referințe hitleriste, aceștia îmbrățișează o voință întunecată de putere. În acest mediu cultic, atât Hitler cât și Satan sunt simboluri încărcate de elitism combinat cu mânie și agresiune la adresa ‘Noii Ordini Mondiale,’ a capitalismului, creștinismului, democrației … (și) în general (la adresa ‘turmei’). Svasticii și imaginilor celui de-al Treilea Reich i se adaugă lumânările negre, craniile și pentagramele magice, într-un tablou al transcenderii ritualice și a excluderii din restul societății.” -6
Noi, în Bucuria lui Satan (JoS), nu ne luăm tacul de la acești lideri imperfecți ai satanismului modern. În schimb, ne luăm tacul de la însuși Satan, de la Demonii săi și de la Alesul acestuia, Anticristul. Spre deosebire de Order of Nine Angles al lui David Myatt, noi nu ne punem viața în pericol și suntem cetățeni care respectă legea. Recunoaștem că Myatt a avut anumite idei bune și înțelegem lucrurile pe care le sugera, însă noi mai știm că este dorința lui Satan ca noi să continuăm să atingem nivele din ce în ce mai înalte prin meditația satanică. În aceeași măsură Satan nu vrea ca oamenii lui să sfârșească în închisoare, încercând să schimbe numaidecât nivelul actual al omenirii. De asemenea suntem conștienți că războiul pe care îl dăm e „în văzduh” și că e unul spiritual, lucru care, la momentul de față, face ca lupta noastră împotriva evreilor și a programelor lor, să fie una spirituală, ceea ce înseamnă că bătălia noastră de față se dă în astral. Acest lucru este perfect legal, însă cu toate acestea continuăm să acționăm în secret, pentru propria noastră protecție și bunăstare. 

În loc să ne ascundem și să evităm restul societății, așa cum a menționat autorul mai sus citat, noi ne trăim viețile împreună cu ceilalți, însă lucrăm pentru a-i eleva pe aceia dintre ai noștri care sunt vrednici să învețe adevărul despre Satan, minciunile despre creștinism și celelalte gunoaie evreiești și despre Noua Ordine Mondială evreiască care bate la ușă și care înseamnă un guvern comunist mondial și care este guvernat prin legile noahide ale utopiei evreiești. Aceia dintre ai noștri care la momentul de față sunt creștini sau liberali, dar care vor învăța și vor înțelege adevărul înainte să fie prea târziu, ni se vor alătura și vor lucra spre a-și perfecționa mințile, trupurile și sufletele și vor informa, învăța, conduce și ridica restul omenirii din popoarele gentile, care sunt vrednice și care au fost menite să se trezească. În fine, Satan a făcut din Rasa Ariană Albă o prioritate, pentru că evreii aproape că ne-au distrus prin religiile și revoluțiile lor cușer; la momentul de față suntem cea mai periclitată specie umană.
Citat din Noul Testament evreiesc din biblia creștină: „Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți „sămânța” lui Avraam, moștenitori prin făgăduință.” (Galateni 3:26-29)
Doctrina din Galateni 3:26-29 este miezul urât al creștinismului. În religiile păgâne satanice – care dintotdeauna au practicat cel puțin o formă a nazismului primordial încă de la începuturile civilizației – niciodată nu s-a încurajat eliminarea diferențelor dintre rasă, gen biologic și cultură; niciodată nu s-a vorbit de fuzionarea tuturor acestora într-o singură rasă, gen și cultură corectă din punct de vedere politic. Acesta a fost munca creștinismului, care de la bun început a căutat să pună capăt diversității naturale umane și să o înlocuiască cu sclavul perfect al acelei entități pe care poporul evreu, creștinii și musulmanii amăgiți o numesc „dumnezeu.” 

Un popor fără o rasă, gen sau cultură proprie, încetează să mai fie un popor; iar în viziunea evreilor, aceștia ajung să fie niște vite deținute de ei, marcate cu coduri de bare și lipsite de spirit, care îi servesc pe evrei zi și noapte.
După cum Adolf Hitler a scris în Mein Kampf: „Dacă evreii, cu ajutorul crezului marxist, cuceresc națiunile acestei lumi, coroana acestora va fi coroana funerară a rasei umane, iar planeta va mâna încă odată prin eter, pustie și fără omenire, ca acum câteva milioane de ani în urmă.
Natura eternă se răzbună inexorabil pentru orice uzurpare a tărâmurilor ei.”
În această declarație, Adolf Hitler – referindu-se la Isus Hristos și la crezul său marxist, asemenea celui găsit în predica de pe munte – recita adevărata antiteză a creștinismului. Orice persoană care crede că este un „satanist” dar are o problemă cu Adolf Hitler, la urma urmei are o problemă cu însuși Satan și suferă de un atac de mânie ori de câte ori nu reușesc să transpună satanismul în propria lor imagine, întrucât nu sunt capabili de a accepta adevărata esență a satanismului. Precum Savitri Devi spunea la un moment dat, Zeii – sau Demonii – nu pot fi niciodată des-nazificați. 

Fie că o persoană e sau nu satanistă și expune sau atacă creștinismul sau islamul, cel mai rău poate primi o palmă verbală de la unul sau altul; însă dacă cineva expune rădăcinile evreiești ale acestor conspirații evreiești împotriva omenirii, atunci persoana în cauză este considerată o amenințare. Bucuria lui Satan (JoS) este o organizație satanică legitimă care este atacată cel mai puternic, pentru că însuși Satan, împreună cu Demonii săi și cu Antihrist, ne-au ales pe noi să le fim purtători de cuvânt și să deschidem calea. Inamicii lui Satan – care în mod natural sunt și inamicii noștri – nu pot tolera acest lucru. Noi suntem cea mai mare amenințare la adresa creștinismului, islamului, comunismului și la adresa tuturor conspirațiilor evreiești la adresa omenirii, de la al Treilea Reich încoace.

Satanismul este exclusiv pentru cei puternici. Slabii și lașii se vor crispa în agonie în prezența adevăratului Satan. Orice satanism care nu este Național Socialist Păgân (nazist), nu este satanism sub nicio formă. În aceeași măsură, orice național socialism care nu este satanic/păgân, nu este național socialism de nicio culoare. Numai cei puternici, inteligenți, înțelepți și cei cutezători pot accepta acest fapt. Nazismul celui de-al Treilea Reich s-a bucurat de atât de mult succes pentru că a fost binecuvântat de însuși Satan, încă de la bun început, iar mișcarea lui Adolf Hitler a luat naștere din Ordinul Satanic „Societatea Thule.”_____________
Referințe:

-1. Nietzsche, Prophet of Nazism: The Cult of the Superman, de Abir Taha, pagina. 13 [Notă: pe lângă prejudecata pe care inamicii o au împotriva nazismului, motivul principal pentru care această carte a reușit să fie publicată este pentru că autorul a încercat să trateze tema hristosului și a creștinismului păgân și a ajuns să ia citate în afara contextului, din scrierile lui Nietzsche și a alor naziști, pentru a-și susține prostiile lipsite de sens. Dacă filtrezi aceste gunoaie, cartea este una excelentă!]
-2. Gods of the Blood: The Pagan Revival and White Separatism, de Mattias Gardell, pagina 285
-3. Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity, de Nicholas Goodrick-Clarke pagina 213
-4. Idem, pagina 216
-5. Idem, pagina 221
-6. Idem, pagina 231