-->

Adevărul despre Talmud, partea I

„Isus Hristos,” „creștinii” și „creștinismul” abia dacă sunt menționate în talmud, în ciuda traducerilor eronate care sunt disponibile creștinilor amăgiți, care cred că talmudul este o conspirație împotriva lui Hristos și a creștinismului. Adevărul e că talmudul ESTE o conspirație, însă este o conspirație împotriva popoarelor păgâne (gentile) ale lumii, întrucât SATAN este Zeul Gentililor, adică a arienilor. Creștinii nu reprezintă o amenințare la adresa evreilor, pentru că poporul evreu se bazează pe „antisemitismul” creștin, care în realitate e doar apă de ploaie. Creștinii gentili sunt precum un rezervor de putere și energie pentru evrei și din acest motiv evreii promovează la tot pasul creștinismul pentru Gentili. 

În ciuda zarvei pe care creștinii o tot fac de câteva secole încoace, despre anumite pasaje din talmud care chipurile l-ar blasfemia pe Hristos, caracterul Isus Hristos din Nazaret din evangheliile creștine este menționat numai o singură dată și asta în ultimele ediții ale talmudului, fiind citat astfel: „Nu am venit să distrug legea lui Moise.” (Matei 5:17)

În talmud nu există nimic anticreștin despre Hristos. Cu toate acestea, mulți membrii neștiutori ai credinței creștine insistă că în talmud se găsesc mai multe referințe blasfematoare la adresa lui Isus și a „religiei” creștine. Adevărul e că „Isus” și „Yeshua” erau nume evreiești foarte populare în era în care se presupune că ar fi trăit fictivul Hristos. Unele surse spun că există referințe cu privire la un oarecare „Isus” sau „Yeshua,” fie de prin anul 100 î.e.n., fie undeva prin anul 100 e.n., însă, potrivit tradiției creștine, nu aceasta este data nașterii acestui Isus din evanghelii.

Mulți evrei nu cred în Isus Hristos pentru că ei știu că acesta este fictiv și că ei înșiși au inventat acest caracter evreiesc, în fața căruia Gentilii să se umilească ca niște „păcătoși” lipsiți de valoare și care să-i pregătească pe Gentili pentru venirea acestui Mesia oficial al evreilor, care îi va uni pe toți evreii lumii, care va aduce judecata și damnarea peste popoarele Ariene și care va înrobi ceea ce va mai rămâne din omenirea gentilă. 

Din moment ce evreii au născocit „religia” creștină, după ce au furat diferite elemente din religiile păgâne ariene din jurul lumii, Hristosului creștinismului – cu toate că e de rasă evreiască – i-au fost conferite trăsături gentile cu scopul de a crea haos și confuzie în mintea subconștientă colectivă a gentililor. Azi, există evrei care susțin că sunt porniți să „distrugă” creștinismul, pentru a-l înlocui cu comunism. Dacă există vreun sâmbure de adevăr în afirmația conform căreia evreii vor să înceteze să mai promoveze creștinismul și, în fapt, să îl distrugă, ar fii așa numai datorită elementelor păgâne pe care creștinismul le-a furat și care și-au depășit perioada de folosință, însemnând că de acum e nevoie de o teocrație mult mai drastică decât cea dintâi. Scopul evreiesc din spatele planului de implementare a comunismului global, este acela de a duce la bun sfârșit îndepărtarea ultimelor rămășițe de cunoștință spirituală care a fost prezentă în toate religiile originale ale păgânilor (gentililor). Creștinismul niciodată nu a fost nimic altceva decât un model pentru comunismul global. (Evreii au vizat Statele Unite ale Americii cu comunismul evreiesc, iar în SUA se află cel mai mare număr de evrei. Dacă popoarele noastre gentile nu se trezesc la realitate, ne vom afla cu toții în mare pericol, fără nicio speranță la supraviețuire.)

O parte dintre evrei pretind a fii împotriva „trinității” creștine, care, în adevăr, este o pseudo-trinitate care constă din „Dumnezeu Tatăl,” „Dumnezeu Fiul” și „Dumnezeu Duhul Sfânt.” Cealaltă parte din evrei vor admite că creștinii care venerează această „trinitate” nu pot fi condamnați la moarte pentru „idolatrie” pentru că versiunea evreiască a „trei-persoane-într-un-singur-dumnezeu” NU este „idolatrie,” întrucât acești gentili creștini se închină totuși „dumnezeului” evreiesc. În ciuda minciunilor evreilor și a misticilor creștini, nu există absolut nicio diferență între dumnezeul evreiesc, cel creștin și cel islamist, întrucât aceștia sunt una și aceeași bucată de excrement evreiesc.
În Apocalipsa din biblia creștină, Hristos admite că el este Yahweh/Iehova. „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul și Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic.” (Apocalipsa 1:8). 
Isus de asemenea a mai spus că el este atât „domnul” Vechiului cât și cel al Noului Testament. Cu toate că anumite părți din comunitatea evreiască urăsc să li se amintească că Isus este evreu, acestea sunt pro-creștinism de ochii Gentililor, deoarece creștinismul a fost creat cu scopul de a lua locul lui Satan și al păgânismului. Evreii au născocit „religia” creștină într-o perioadă premergătoare aceleia în care păgânismul a devenit corect din punct de vedere politic. Păgânismul a fost sinonim cu satanismul, iar pentru aceia care au ochi să vadă, acestea două încă mai sunt identice. Wicca și neo-păgânismul sunt contrafaceri și coruperi cușer a păgânismului real, păgânism care vine de la Satan. 

În mod evident că Yeshua/Isus Hristos din biblia creștină NU este „Isus/Yeshua” care este „batjocorit” în talmud. Acest lucru nu poate fi dovedit întrucât nu există suficiente paralele între Yeshu și Hristos. Noul testament creștin e la fel ca tora și talmudul evreiesc. Am citit cărți și pagini web cu grămada, în care autorii se plângeau de „evreizarea creștinismului,” ca și cum creștinismul ar fi gentil și nu evreiesc. Evreii au inventat creștinismul PENTRU Gentili și nimeni nu este scutit de la adevărul că fiecare „strat” din creștinism vine de la evrei. Adolf Hitler a făcut următoarea observație „Creștinismul este cea mai mare minciună pe care evreii au spus-o vreodată omenirii.” 1
Instigatorul creștinismului, Paul din Tars, a afirmat următoarele lucruri cu privire la evrei și la Yeshua/Isus Hristos: „Poporul lui dumnezeu (evreii) sunt sfințiți prin numele lui Yeshua și prin puterea duhului sfânt.” 2
Mă aștept ca evreii și unii dintre creștinii să-și „smulgă părul din cap” când dau de aceste lucruri, însă trebuie să examinăm două referințe importante și pretins codificate din talmud, cu privire la „Isus,” pentru a dovedi lucrurile pe care le-am spus până acum. 
1). Sanhedrin 106b: „Un sectar i-a spus lui R. Chanina: Cunoști ce vârstă avea Balaam? [R. Chanina] a răspuns: Nu este scris. Însă, din moment ce se spune că (Psalmul 55:23) „Oamenii setoși de sânge şi de înșelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor…” acesta avea 33 sau 34 de ani. [Ereticul] i-a răspuns: Bine ai spus. Am citit cronicile lui Balaam și stă scris: „La vârsta de 33 de ani, Balaam șchiopul a fost omorât de Pinchas (Fineas) hoțul.”
Aici este comentariul unui evreu pentru pasajul de mai sus: „… e imposibil de imaginat că un creștin l-ar întreba pe un evreu ce vârstă avea Isus și că pe evanghelie ar numi-o „Cronica lui Balaam,” sau că pe Pilat din Pont – care nu este nici măcar odată pomenit în întreaga literatură rabinică – l-ar numi Pinchas hoțul. Sectarul la care se face referință a fost decât un membru din secta gnostică, care îl testa pe Chanina pentru a vedea dacă poate răspunde la o întrebare care nu era răspunsă în tora. Cronicile lui Balaam a fost un apocrif a lui Balaam. Aceste cărți adesea adoptau o atitudine nefavorabilă la adresa patriarhilor și a profeților și astfel se poate ca Pinchas din Biblie să fie numit Pinchas hoțul.” 3
2). Talmud Grittin 56b-57a: „[Onkelos Bar Kalonikus] l-a chemat pe Balaam din morți. [Onkelos] l-a întrebat: Cine este onorat în acea lume? [Balaam] i-a răspuns: Israel. [Onkelos a întrebat] să mă alătur lor? [Balaam] i-a răspuns: (Deut. 23:6) „Să nu-ţi pese nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor toată viața ta.” [Onkelos] l-a întrebat: Care este pedeapsa ta? [Balaam i-a răspuns]: În fiertură de fluid seminal. 

[Onkelos] l-a chemat din morţi pe Yeshu. . [Onkelos] l-a întrebat: Cine este onorat în acea lume? [Yeshu] i-a răspuns: Israel. [Onkelos a întrebat] să mă alătur lor? [Yeshu] i-a răspuns: Caută-le binele. Nu le căuta răul. Oricine îi atinge e ca și cum își atinge pupilele ochilor. [Onkelos] a întrebat: Care este pedeapsa ta? [Yeshu i-a răspuns]: În fiertură de excrement. După cum este spus: Oricine batjocorește cuvintele înțelepților va fi pedepsit în fiertură de excrement.”
Urmează comentariul unui evreu cu privire la acest pasaj:Aici vedem o întâmplare a faimosului convertit Onkelos care, înainte să se convertească, a folosit magia neagră pentru a chema răufăcători faimoși ai istoriei, pentru a-i întreba dacă răutatea lor i-a salvat în lumea de dincolo. În ambele cazuri (este dat un al treilea caz în care Onkelos l-a chemat și pe Titus din morți), păcătosul este pedepsit în mod teribil în viața viitoare, în timp ce Israel este răsplătit. Se presupune că acest lucru l-a convins pe Onkelos să se convertească la iudaism.

După cum am explicat și cu alte ocazii, Yeshu nu este Isus din noul testament. Cel mai probabil acesta este un sectar proeminent din primul secol î.e.n. care a deviat de la tradiția rabinică și care și-a creat propria sa religie, combinând păgânismul elen cu iudaismul. Cu toate că Yeshu poate fi un prototip al lui Isus, unii cercetători argumentează că acesta i-a inspirat pe creștinii timpurii; cu toate acestea, Yeshu nu este sub nicio formă bărbatul care ar fi fost crucificat în Ierusalim în anul 33 e.n.” 4

Acel Yeshu care este blestemat în talmud ar putea la fel de bine să fii fost un Zeu păgân pe care evreii l-au furat, pentru ca mai târziu să născocească mitul lui Hristos. Există nenumărate paralele între viața Zeului arian Dionisiu (Satan) și fictivul, contrafăcutul evreu Isus Hristos. Totuși, niciodată nu a existat vreun fel de „creștino-păgânism pur, original și care să fi precedat era creștină,” cu toate că neo-păgânii cred că dacă își doresc acest lucru cu tărie, prin asta pot schimba adevărul.
„Prin urmare, talmudul este o sursă lipsită de valoare când vine vorba de demonstrarea istoricității poveștii evangheliei și nu oferă informații acceptabile în încercarea noastră de a afla cine a fost Isus.” 5
„În istorisirea cu Dionysus, se găsesc nu numai corespondențe semnificative între acesta și mitul lui Hristos, dar în același timp reprezintă o explicație aparentă a relatării despre Isus din Pandira, Pandera sau Panthera, despre care mulți cred că a fost „istoricul Isus”. Acest Isus sau Joshua ben Pandira este întâlnit numai în talmud. În istorisirea cu Dionysus și Bacchus, Zeul este renăscut în unul dintre gemenii alăptați de o panteră, de unde i se trage și numele de „fiul panterei” sau „ben Panthera”. Asemenea „Zeului din Nysa,” Dionysus a ieșit din Egipt, iar în latină porecla lui era IHE sau IES, deci „Isus ben Panthera” se poate să fi fost o referire la Dionysus. „Isus ben Pandira” nu este Isus din evanghelie.” 6
Concluzie: Isus a fost furat din Cultura noastră Ariană și a fost conceput prin coruperea mesajelor spirituale din învățăturile noastre păgâne. Creștinismul aproape că și-a îndeplinit sarcina, aceea de a îndepărta cunoștința spirituală comună și de a o înlocui cu GUNOI evreiesc. Dată fiind chiar și puțina cunoștință spirituală care a rămas, evreii NU se pot juca cu aceia care sunt suficient de sensibili pentru a identifica această cunoștință. Evreii vor să instaureze legile noahide (comunismul global) și apoi să îi ucidă chiar și pe aceia dintre gentili care i-au slujit bine.
Citat din talmudul evreiesc: Soferim 15, Rule 10: „Tob shebbe goyyim harog – Până și cei mai buni dintre goyim trebuie omorâți.”
Treziți-vă oameni buni!

_____________
Referințe:


1) http://usminc.org/hitler.html

2) The Noahide Laws: Understanding Humanity's Obligation To God, de Joyce J. Toney
3) http://talmud.faithweb.com/articles/jesus.html 
4) idem
5) Who Was Jesus? Fingerprints of the Christ, de D.M. Murdock
6) The Suns of God: Krishna, Buddha, and Christ Unveiled, de Acharya S